Nieuw kwartaalblad en nieuwe site

Deze week is ons nieuwe kwartaalblad 'Orientatie' bij de abonnees in de bus gevallen. Over enkele weken zal ook deze website helemaal vernieuwd zijn.

Lees verder >>

Zomerschool Evangelie & Moslims, 12-16 juni

Van 12 tot 16 juni 2017 organiseert Evangelie & Moslims de jaarlijkse Zomerschool in Voorthuizen. Een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur van moslims, voor christenen die willen leren hoe ze hun geloof kunnen delen met vluchtelingen en met moslims die hier al langer zijn.

Lees verder >>

Verslag Naïma-vrouwendag 25 maart 2017

Op zaterdag 25 maart was de jaarlijkse Naima-vrouwendag van Evangelie & Moslims. Hieronder een korte reactie van één van de deelneemsters.

Lees verder >>

Verdeelt de politiek ons?

Laten christenen niet aan de strijd tussen links en rechts meedoen, maar voor de inhoud gaan.

Lees verder >>

Geen vredige Kerstdagen of toch wel?

Heeft de bloedige aanslag op de kerstmarkt in Berlijn de vrede van Kerst verstoord? Of is het werk van de Vredevorst die geboren werd in Bethlehem te sterk om te smoren in bloed? Als het werk van Christus zelfs met zijn kruisdood niet eindigde, maar juist doorging, is er voor kerken geen enkele reden zich in te houden deze kerstdagen. We mogen het evangelie naar iedereen uitdragen en ook asielzoekers van harte uitnodigen kennis te maken met degene over wie Kerst gaat: Jezus Christus.

Lees verder >>

Nodig een Syrische vluchteling uit met de Kerstdagen.

Nu veel Syrische vluchtelingen een woning hebben gekregen en tussen ons zijn komen wonen, breekt er opnieuw een moeilijke periode voor hen aan. Laat hen ervaren dat ze welkom zijn, nodig hen uit tijdens de kerstdagen.

Lees verder >>

Hoe was het weekend voor Turkse gelovigen in oktober? Een persoonlijk verhaal

Eind oktober organiseerden wij weer de jaarlijkse weekendconferentie voor Turkstalige gelovigen. Dit weekend is bedoeld voor de onderlinge bemoediging en opbouw in het geloof.
Eén van de deelnemers stuurde ons later dit persoonlijk verhaal:

Lees verder >>

Een nieuwe familie. Verslag van het Rabita-weekend, oktober 2016

Kort geleden werd het Rabita-weekend gehouden, een weekend voor Arabisch-sprekende christenen met een moslim-achtergrond. ‘Dit voelt meer als mijn familie dan mijn echte familie!’

Lees verder >>

Nieuw christelijk tienerwerkpakket voor asielzoekers en migranten

Amersfoort – Evangelie & Moslims en Stichting Gave hebben gezamenlijk het tienerwerkpakket Road 7 uitgebracht. Road 7 is een programma voor tienerwerkers die zoeken naar een werkvorm voor een club met tieners uit migranten- en asielzoekersfamilies waarin het christelijk geloof doorklinkt. Het programma richt zich op tieners van elf tot vijftien jaar. In de programma’s wordt rekening gehouden met geloof, cultuur, sociale omstandigheden en het reisverhaal van de ‘wereldtieners’.

Lees verder >>

Samer Younan, evangelist onder Arabisch sprekenden

In september verscheen in het magazine van de TU Kampen een interview met Samer Younan, evangelist en medewerker bij Evangelie & Moslims. Samer vertelt over zijn reis naar en belevenissen in Nederland en zijn groei in geloof. Ook geeft hij belangrijk advies aan de kerken in ons land.

Lees verder >>

Moeten we alle moskeeën maar sluiten?

Wilders is er goed in om aandacht te vragen met vergaande plannen die moeilijk uit te voeren zijn. Een verbod op de Koran en het sluiten van alle moskeeën. Het lijkt ons een slecht idee als onze overheid zich zo met religies gaat bemoeien.

Lees verder >>

Onrust in de Turkse gemeenschap

De mislukte staatsgreep in Turkije heeft ook in Nederland tot spanningen tussen Turkse medelanders geleid. Het lijkt erop dat onder Erdoğan de islam in Turkije een steeds groter stempel op de samenleving gaat drukken. Wat kunnen we in Nederland verwachten en wat moeten we als kerk daarmee?

Lees verder >>

Arabische en Nederlandse christenen hebben zelfde verlangen!

Afgelopen juni gaf Evangelie & Moslims twee trainingen met hetzelfde doel: Moslims bij Jezus brengen. De ene training werd gegeven aan Nederlandse christenen en de andere aan Arabische christenen in Nederland.

Lees verder >>

Gods onvoorwaardelijke liefde eyeopener voor bezoekers Turkse samenkomst

Zaterdag 11 juni bezochten zo’n 25 Turkse christenen een Turkstalige kerkdienst in Deventer, georganiseerd door Evangelie & Moslims. Enkele Turkse bezoekers kwamen voor het eerst. Sommigen zijn onlangs tot geloof gekomen, anderen zijn zoekend of nieuwsgierig.

Lees verder >>

Waar komt de blijdschap vandaan - Ontmoetingsdag Arabische christenen

‘Waar komt de blijdschap vandaan die ik in de kerk wel vond, maar niet in de moskee? Hoe heb ik mijn nieuwe geloof kunnen vasthouden? Waar krijg ik de kracht om het vol te houden vandaan?’

Lees verder >>

Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Evangelie & Moslims merkte hoe het afgelopen jaar veel christenen zich inspanden om in een wereld vol aanslagen, geweld en polarisatie een verschil te maken. Veel gemeenteleden heetten juist vluchtelingen van harte welkom in hun midden. Ze nodigden hen uit om met hen de weg van Jezus te gaan. Lees het in het jaarverslag 2015 van Evangelie & Moslims dat u hieronder downloadt.

Lees verder >>

Aanstelling Samer Younan, evangelist onder Syrische asielzoekers

Vanaf 1 april is Samer Younan aangesteld bij Evangelie & Moslims als missionair medewerker.

Lees verder >>

Zomerschool, toerustingsweek voor voor het omgaan met moslims

Een praktische trainingsweek van 13-17 juni 2016 voor christenen die willen leren hoe ze hun geloof kunnen delen met moslimvluchtelingen en met moslims die hier al jaren wonen.

Lees verder >>

Afscheid Herman Takken op 1 april

Op 1 april hoopt collega en stafmedewerker Herman Takken met pensioen te gaan. We nodigen u van harte uit om afscheid van hem te nemen en samen met ons God te danken voor wat hij in de afgelopen 34 jaar mocht doen vanuit Evangelie & Moslims.

Lees verder >>

Bidden met moslims op Goede Vrijdag?

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft joden en christenen opgeroepen om samen deze goede vrijdag uit te roepen tot de gezamenlijke dag van het gebed.

Lees verder >>

Goed bezochte Naïma-vrouwendag

Amersfoort- Het was niet zomaar een vrouwendag afgelopen zaterdag. Van de ruim 140 Nederlandse vrouwen die er waren, hebben velen al contacten met moslimvrouwen. Anderen waren gekomen om te worden uitgedaagd hoe ze beter met hun moslimbuurvrouw of –vriendin kunnen omgaan.

Lees verder >>

Veel animo voor trainingsprogramma Arabische christenen

‘De training was heel erg goed voor mij, ik heb veel geleerd. Ik merk dat ik nieuwe energie heb opgedaan om verder te gaan in mijn bediening en te zorgen voor mijzelf en mijn gezin! Heel hartelijk bedankt!
Nassir, Bijbelstudie leider voor Syrische en Irakese vluchtelingen.

Lees verder >>

Is Allah dezelfde als God?

De vraag is niet zo duidelijk als het lijkt. Al voordat de islam bestond, gebruikten Arabisch sprekende joden en christenen het woord Allah.

Lees verder >>

Indrukwekkend pleidooi voor vrede

12 voorgangers van de Turkse Protestantse kerken hielden op 7 januari een indrukwekkend pleidooi voor de plaatselijke overheden om te streven naar vrede en verzoening in het gewelddadige conflict in het oosten van Turkije.

Lees verder >>

Kerstviering met Arabischtaligen en Turkstaligen

‘God werkt als wij vertrouwen hebben in Hem. Vanmiddag tijdens viering was er ook een Arabische familie die niet meer naar de kerk wilde, maar erg bemoedigd was. Bedankt voor alles, voor de gelegenheid elkaar te ontmoeten en te genieten van een Arabische Bijbelstudie, liederen en eten’
Een Arabische broeder

Lees verder >>

Samenwerking met ETC voor training

Evangelie & Moslims heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ETC voor de training van Arabische christenen.

Lees verder >>

Evangelie & Moslims op Facebook

Van harte welkom op de Facebook-pagina van Evangelie & Moslims!
Wil je je graag laten inspireren en bemoedigen met mooie getuigenissen, tips en meer? Wordt dan vriend en stuur gerust een berichtje.

Lees verder >>

Wijst mutti Merkel ons de weg?

Afgelopen zomer was er onder christenen veel lof over de reactie van Merkel op de vluchtelingenstroom naar Europa. Haar oproep om het christelijke geloof in woorden en daden uit te dragen in deze crisis zou Europa tot grote zegen kunnen zijn. Des te teleurstellender is het om nu te zien hoe Europa onder leiding van Merkel de vluchtelingenstroom wil afkopen met Ankara.

Lees verder >>

Evangelie & Moslims geeft (doop) boekje uit voor moslims

Amersfoort – Onlangs is het boekje ‘Christelijk geloof’ uitgekomen. Schrijver is Herman Takken, stafmedewerker bij Evangelie & Moslims. Het boekje beantwoordt veel gestelde vragen van moslims zoals: Jezus Christus, wie is Hij? Wat bedoelen christenen met Zoon van God? Wat betekent doop en avondmaal?

Lees verder >>

Gods ware gelaat laten zien

Als Gods naam bij laffe aanslagen in Parijs wordt misbruikt, moeten we in onze reactie Zijn ware gelaat laten zien.

Lees verder >>

Thuis voelen op de Rabita-conferentie

In het weekend van 2-4 oktober werden zestig mensen toegerust op de Rabitaconferentie van Evangelie & Moslims. De aanwezigen, voornamelijk Arabische christenen met een moslimachtergrond, luisterden ademloos naar de studies van dr. Ghassan Khalaf, voormalig directeur van een theologische opleiding in Beiroet.

Lees verder >>

Vluchtelingen welkom in de kerk

Suggesties, tips en lectuur voor kerken die met vluchtelingen te maken krijgen.

Lees verder >>

Een nieuwe Bijbel en het offerfeest

Sinds kort is er een nieuwe vertaling van de Bijbel in Perzisch ter beschikking. Deze grondige vertaling wordt uitgegeven door Elam Ministries in verschillende fraaie uitvoeringen. Men spreekt ook wel van de Hazaara vertaling, het Perzische woord voor millennium. Voor hen die contact hebben met geïnteresseerde Iraniërs en Afghanen, is het geven van een Bijbel het middel om hen vertrouwd te maken met de boodschap van de Bijbel. Woensdag 23 september viert de moslimgemeenschap wereldwijd weer het offerfeest (‘ied al-adha). Misschien is er gelegenheid om moslimburen of -vrienden iets te vertellen over de plaats van het offer in het christelijke geloof. U kunt hen daarbij uitnodigen om zelf het verhaal te lezen in een Bijbel in hun moedertaal. Bijbels in verschillende vertalingen vindt u in de rubriek Bijbels.

Lees verder >>

Evangelie & Moslims publiceert Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin er een Islamitische Staat werd uitgeroepen in Syrië en Irak. Gelukkig is er meer over het afgelopen jaar te zeggen, ook wanneer het over moslims gaat. In ons jaarverslag leest u wat wij mede dankzij uw steun konden doen.

Lees verder >>

De Heer is opgestaan – Arabische DVD (Nl ondertiteld).

De Heer is opgestaan – al Masieh qaam. In deze dagen voor Pasen is het een mooi geschennk om te geven aan je Arabische vrienden. De drie presentaties gaan over de vervulling in Jezus van wat eens beloofd is door de profeten, over ooggetuigen van de opstanding en over gezinnen die het Paasfeest vieren. Het geheel is omlijst met prachtige liederen en muziek. Prijs € 2,-(10 of meer: € 1,80 per ex.pl.).

Lees verder >>

Zijn we Charlie?

In januari was Europa in shock over een terreuraanval op het hart van het seculiere Europa. 17 mensen werden in koelen bloede vermoord door jongemannen die de vernedering van hun profeet wilden wreken. Hoe moeten en kunnen we verder?

Lees verder >>

Kerst: De komst van de Vredevorst van het kalifaat

Schroom niet om je buren of collaga’s uit te nodigen tijdens de kerstdagen. Niet alleen omdat de geschiedenis van de geboorte van Jezus voor moslims vertrouwd is. Jezus' komst heeft ook veel te zeggen voor een wereld waarin sommige moslims een kalifaat proberen op te richten. De evangeliën benadrukken dat Jezus komt als de beloofde Koning. Adam en David stelden teleur als kalief (= rentmeester) om Gods wil gestalte te geven in de wereld. Het kalifaat van Jezus komt in de gestalte van een dienstknecht onder ons. Toch geeft alleen Hij echte hoop.

Lees verder >>

Waarom is het kerstverhaal zo moeilijk?

Wanneer christenen deze dagen rond Kerst aan moslims vertellen waarom Jezus van de hemel gekomen is om ons te redden, reageren sommigen met de sceptische vraag: Waarom moet het zo moeilijk? Als God almachtig is, kan hij toch gewoon onze zonden vergeven als Hij dat wil?

Lees verder >>

Waarover moeten we ons als christenen het meest bezorgd maken?

Maandenlang beheerste wantrouwen naar moslims het nieuws. Moslims moesten zich meer uitspreken tegen IS en moskeeorganisaties werden kritisch tegen het licht gehouden. De laatste weken zien we een omgekeerde beweging. Er verschijnen onderzoeken waarom Nederlanders zo bang zijn voor, of negatief denken over de islam. Het EO-onderzoek zou aantonen dat christenen het negatiefst tegenover moslims staan en van hen kerkgaande protestanten nog wel het meest. Waarover moeten we ons als christenen het meest bezorgd maken?

Lees verder >>

EO-onderzoek maakt onvoldoende onderscheid tussen moslims en de islam.

De EO presenteerde op 20 november 2014 een onderzoek over de houding van Nederlanders ten aanzien van moslims en de islam. De uitkomst geeft naast reden om hoopvol te zijn, ook reden tot zorg. Protestantse kerkgangers zouden namelijk negatiever over de islam denken dan andere Nederlanders, maar wat bedoelen we met negatief over de islam denken eigenlijk? Betekent dat automatisch een negatievere houding naar moslims? Dat onderscheid wordt in het onderzoek onvoldoende gemaakt.

Lees verder >>

Geen reden om Turkse jongeren massaal te wantrouwen.

Het onderzoek onder Marokkaanse en Turkse jongeren waarmee het instituut Forum vorige week naar buiten kwam, roept vragen en twijfels op. Dat is jammer, want in een tijd van polarisatie en wantrouwen is betrouwbare informatie belangrijk.

Lees verder >>

Nieuwe cursus Insjallah

Een nieuwe cursus over het omgaan met moslims. Niet alleen in de gemeente, maar ook op het kantoor van Evangelie & Moslims

Lees verder >>

Wij horen bij de Profeet uit Nazaret

ISIS markeerde de huizen van christenen in Mosoel met een N teken (de Arabische letter noen) om aan te geven dat zij ‘Nasaara' zijn, een benaming voor christenen die zo’n 15 maal in de Koran voorkomt. In Irak is het een teken van verachting. In de tijd van Jezus was het ook verachtelijk om uit Nazaret te komen en dus Nazarener te heten. Toch is het de beste keuze om Hem te volgen.

Lees verder >>

Moeten we christelijke feestdagen inruilen voor islamitische?

Met 119.000 handtekeningen hebben moslims het Britse Lagerhuis ertoe gedwongen om te debateren over hun voorstel dat het Suikerfeest in Groot-Brittannië een nationale feestdag wordt en ook het Hindoe-feest Divali dingt mee. Zouden christenen in Nederland eraan moeten meewerken dat er een christelijke feestdag wordt ingeruild voor een islamitische feestdag? Evangelie & Moslims werd er op bevraagd. Hieronder onze reactie.

Lees verder >>

Toenemende vrijmoedigheid onder christenen van moslimachtergrond

Evangelie & Moslims constateert toenemende vrijmoedigheid onder christenen van moslimachtergrond om in het openbaar naar de eigen moslimgemeenschap te getuigen van hun geloof in Jezus. Was er vroeger vaak meteen een gespannen situatie of agressie, vandaag is er vaak ruimte voor gesprek.

Lees verder >>

Schokkend nieuws uit Turkije

Op 8 maart 2014 heeft Turkije de vijf daders van de wrede moord op de drie christenen Necati Aydin, Ugur Yüksel and Tilmann Geske, vrij gelaten. Deze schokkende gebeurtenis vormt een acute bedreiging voor de Turkse kerken.

Lees verder >>

E&M wel degelijk een ANBI

Mocht u twijfelen: Evangelie en Moslims is al sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling en daarom zijn uw giften aftrekbaar

Lees verder >>

Nieuwe Visienota E&M

Met deze nieuwe visienota nodigt Evangelie & Moslims kerkelijke gemeenten en gemeenteleden uit om de hoop van het Evangelie te delen met moslims om hen heen.
-We bemoedigen gemeenten en gemeenteleden om daar waar God moslims op hun weg brengt getuigen van Jezus Christus te zijn.
-We sporen gemeenten aan om nieuwe gelovigen meer een zichtbare plaats en verantwoordelijkheid te geven.
-We zoeken meer bruggenbouwers, gemeenteleden die de brug naar moslims slaan.

Lees verder >>

Turkse Adventskalender

Turkstalige kinderen kunnen dit jaar gebruikmaken van een digitale Adventskalender.

Lees verder >>

Reactie op vervolgnota PKN

In de Vervolgnota "Integriteit en Respect" van de PKN wordt een antwoord gegeven op de reacties op de eerste nota, het islam-memorandum Integriteit en Respect van 2011, waarover E&M haar waardering had uitgesproken. Het lijkt erop dat de vervolgnota een leeswijzer van de eerste nota is. Met de positiebepaling worden ook nieuwe accenten gelegd. Een reactie vanuit het werk van Evangelie & Moslims.

Lees verder >>

Missionaire gemeenschapsvorming

Vandaag is er op het missionaire vlak veel aandacht voor kerkplanting en nieuwe vormen van kerk-zijn naast de traditionele kerken. Maar wie moslims wil bereiken met het evangelie kan traditionele kerken en andere vormen van missionair werk niet afschrijven. Kerkplanting kan geen excuus zijn voor bestaande gemeenten om de brug niet te slaan naar de moslim-gemeenschap. Integendeel kerken hebben vandaag juist bruggenbouwers nodig.

Lees verder >>

Nieuwe Turkse bijbelvertaling

Begin oktober is er een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Turks verschenen. Dit keer in de omgangstaal van het gewone volk, die meer gebruik maakt van de gangbare religieuze uitdrukkingen.

Lees verder >>

Teleurstellende publicatie Raad van Kerken

Onlangs heeft de contactgroep Islam van de Raad van Kerken een digitale brochure uitgebracht onder te titel 'Moslims en christenen - wat geloven zij?' met een samenvatting van wat christenen en moslims geloven. Een teleurstellende publicatie die geen recht doet aan het christelijke geloof en evenmin bijdraagt aan een volwaardig gesprek tussen christenen en moslims.

Lees verder >>

Niewe werkmap jongerenwerk

Ziet de kerk moslimjongeren zitten? Dat is niet vanzeflsprekend. Deze nieuwe werkmap helpt christenen die betrokken zijn bij missionair jongerenwerk, de brug te slaan naar moslimjongeren.

Lees verder >>

Nieuw werkpakket voor vrouwenwerk

Veel moslimvrouwen staan open voor contact met christenvrouwen die als hun vriendinnen delen wat Jezus in hun leven te zeggen heeft. Dit nieuwe werkpakket helpt christenvrouwen om contact te leggen en in gesprek te komen over de boodschap van de Bijbel.

Lees verder >>

Infobulletin 108, september 2012

Vier maal per jaar geeft E&M een Infobulletin uit met informatie en artikelen over het werk van E&M en activiteiten in het land die betrekking hebben op de islam en de relatie christenen - moslims. Het Infobulletin wordt u gratis toegezonden. Het septembernummer besteedt aandacht aan missionair gemeentewerk in Den Haag, de verdwenen kerk van Noord-Afrika en 'verdeeldheid rondom Allah'.

Lees verder >>

Website IsaRuhAllah gelanceerd

Op 7 mei is de website www.IsaRuhAllah.nl gelanceerd. Een site van ex-moslims die zich nu volgeling van Jezus Christus noemen. Ze treden daarmee uit de schaduw van angst en anonimiteit, die veelal het gevolg is van hun keuze. IsaRuhAllah is het initiatief van een multiculturele werkgroep van jonge christenen met een moslimachtergrond.

Lees verder >>

Boek over islam heeft bittere toon

Het boek Van Harem tot Fitna heeft gebrek aan academische afstand en een bittere toon.

Lees verder >>

Islam bij de 12 artikelen.

De stichting Schrift en Belijden heeft een aansprekend boekje uitgebracht met 12 artikelen over God, in een serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Helaas is het hoofdstukje van Sam Janse over de islam, met de titel God... Allah?, op een aantal punten teleurstellend.

Lees verder >>

SCP: ‘Vluchtelingen open naar samenleving’

In februari publiceerde het SCP een rapport over de sociaaleconomische en sociaal-culturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het gaat om vluchtelingen uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië – samen bijna 150.000 personen. Het aandeel jongeren binnen deze groepen is zeer groot. Veel Iraniërs zijn seculier geworden of hebben het christelijke geloof aangenomen.

Lees verder >>

Anti-sjarie'a bepaling in de grondwet?

Met een anti-sjarie’a inleiding in de grondwet worden wij het spiegelbeeld van andere landen in plaats van een stabiele rechtsstaat.

Lees verder >>

Wie doet het licht aan?

Volgens Wilders is met de komst van moslims in Europa het licht uitgegaan. Maar welk licht was dat precies en wie doet het licht weer aan?

Lees verder >>

Islamnota PKN

Eind november 2010 werd tijdens een synodevergadering van de PKN de islamnota Integriteit en respect aanvaard. Evangelie & Moslims is blij dat deze nota is aanvaard.

Lees verder >>