Kerst: Bevrijdend nieuws, ook voor moslims

Kerst: Bevrijdend nieuws, ook voor moslims

Het is makkelijker om moslims uit te nodigen voor een kerstviering thuis of in de kerk, dan voor een paasviering. Schroom dan ook niet om je buren of collaga’s uit te nodigen. De geschiedenis van de geboorte van Jezus is voor moslims vertrouwd. In de Koran vind je fragmenten van het kerstevangelie terug. We lezen er over Maria die als maagd door de bemiddeling van de Geest van God het kind Jezus ontvangt. Jezus wordt zelfs een woord van God genoemd en er wordt geschreven over de wonderen die Hij doet. Mohammed heeft van christenen over Jezus gehoord en misschien is soera 97 geïnspireerd door een Arabisch kerstlied dat Mohammed hoorde.

Daar houdt echter de overeenkomst van de Koran met de Bijbel op. De bewuste soera wordt door moslims namelijk toegepast op de ‘neerdaling van de Koran' in plaats van de komst van Jezus. De Koran haast zich om te benadrukken dat Jezus niet meer is dan mens. Hij staat in de schaduw van Mohammed die succesvoller zou zijn geweest in zijn rol als boodschapper van God. De kruisiging wordt door moslims ontkend; het zou te schandelijk zijn voor God. Maar net als bij genocides die worden ontkend, gaat het meestal niet in de eerste plaats om de ontkenning van een historisch feit, maar om de consequenties die een openlijke erkenning ervan met zich meebrengen. Consequenties naar elkaar: dan zouden wij onze eer verliezen. Consequenties naar God: Hoe kan een verheven God zoiets doen, en: kunnen wij dan werkelijk geen goede daden doen die God behagen..? Het zou toch te gek zijn dat God buiten de wet om genadig wil zijn? Dat is een vrijbrief om te doen waar je zin in hebt....!

Wie de jelaba's, baarden en de strijd tussen de islam en het Westen even vergeet en luistert naar wat moslims over de verhouding van God en mens zeggen, realiseert zich hoe bekend deze moeite met Jezus klinkt. Steeds weer doken er vergelijkbare gedachten op in de geschiedenis van de kerk. Het aanstootgevende van Jezus wordt weggehaald. Jezus wordt dan een voorbeeldig mens, aan wie wij ons proberen op te trekken. Geen God die neerdaalde en onze zwakheid droeg.

Maar in onze pogingen om God te behagen schieten we tekort. We zijn slaven van het kwaad en de schaduw van de dood ligt over ons leven. Wij kunnen zelf niet bij God komen, evenmin als we bij het licht kunnen komen door zelf naar de zon te gaan. We zouden verbranden. De zon komt naar ons. Z'n stralen schijnen in onze duisternis en verlichten en verwarmen ons leven. Zo kwam Jezus uit de hemel naar ons toe (Johannes 1). Licht van God in de duisternis van ons leven. Levend Woord van God.

Jezus zei dat Hij de waarheid over ons leven aan het licht brengt, ons bevrijdt (Johannes 8:32). Juist omdat Jezus neerdaalde en onze zonde en schande wegnam, mogen we zeker weten dat God er later niet op terug komt. We mogen Hem daarom zonder angst dienen (Lukas 1:73). Dat is het bevrijdende nieuws van kerstfeest, voor ieder mens, ook voor moslims!

Nodigt u hen uit? Bij u thuis, of in een kerstviering? Vertel wat de komst van Jezus persoonlijk voor u betekent en geef hen een Bijbelgedeelte mee, waarin ze de geboorte van Jezus kunnen nalezen of beluisteren.