Cursus Insjallah te Harderwijk

  • Datum:21-09-2017
  • Locatie:Harderwijk

Een cursus voor christenen over het omgaan met moslims en de uitdaging van de islam.

Cursusonderwerpen:

-Wat is kenmerkend voor moslims?

-Heeft missionair werk onder moslims zin en wat kan ik doen?

-Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?

-Ontmoeting met (ex-)moslims

Deze cursus helpt christenen in de omgang met moslims en in de doordenking van de islam. Er wordt ingegaan op het geloof en de leefwijze van moslims en hoe missionair werk onder moslims gestalte kan krijgen. Ervaringen in het contact met moslims worden gedeeld. Moslims die christen werden leveren een bijdrage. 

Het gaat om 6 donderdagavonden incl. een moskeebezoek: 21 september, 5, 19 oktober, 2, 16 en 30 november

Aanvang 19.45 uur

De cursus wordt gegeven op uitnodiging van de Baptistengemeente Harderwijk.

Uitgebreidere informatie over deze cursus vindt u op deze pagina.

Kosten: € 60 pp echtparen € 95,- incl. cursusmap. Aanmelding vooraf is noodzakelijk en kan via de webshop

« klik om naar het agendaoverzicht te gaan.