Moslims ontmoeten

Hoe kunnen trouw aan Jezus en respect voor moslims samengaan?

Uitgangspunten voor het omgaan met moslims.

Praktische suggesties voor kort of langdurig contact.

Uitdagingen voor kerken - suggesties voor omgaan met moslins
Hoe moet je als kerk omgaan met moslims? Volgens de een kun je het best op bezoek gaan in de moskee, een ander legt liever persoonlijke contacten in de wijk, een derde begint een vrouwengroep. Hoe maak je een keuze als kerk? Een discussiestuk voor missionair beleid.

Begeleiding werkgroepen en commissies
Wat kan E&M voor werkgroepen en commissies missionair werk betekenen? Wat betekent het om Bruggenbouwer te worden.

Gastvrij kerk-zijn
Suggesties voor het uitnodigen van moslims, downloads van liturgieën e.d. in div. talen.

Ruimte voor moslimkinderen.
Is er in het kinderwerk ook ruimte voor moslimkinderen wanneer die van hun ouders mogen komen?

Hoop voor moslimjongeren
Zie je moslimjongeren vooral als probleemgroep, of vind je het een uitdaging om hen te helpen in hun zoektocht naar identiteit?

Moslim- en christenvrouwen
Veel moslimvrouwen zijn gemotiveerd om christenvrouwen beter te leren kennen. Geven je hen een kans?

Pastoraat en geloofsopbouw voor nieuwe gelovigen
Is er ruimte in de kerk voor hen die uit de wereld van de islam tot geloof in Jezus komen? Is er iemand die u helpt bij de barriere van taal en cultuur?