Hoop voor moslimjongeren

Zie je moslimjongeren vooral als probleemgroep, of vind je het een uitdaging om hen te helpen in hun zoektocht naar identiteit?
• De tweede en derde generatie moslims in Nederland wordt wel aangeduid als een ‘verloren generatie'. Ze maken niet alleen problemen (sommigen!), maar ze hebben vooral ook problemen. Velen van hen worden zowel door hun ouders als door hun omgeving niet begrepen en hebben een laag zelfbeeld. Zouden christenen vanuit het evangelie hoop kunnen bieden in het leven van deze jongeren?
• De jonge moslims van vandaag geven vorm aan de islam van morgen. De ervaringen die ze nu hebben zijn bepalend voor de toekomst van de islam in ons land.

Ook al maken deze jongeren voluit deel uit van onze samenleving, toch is er vaak wel een kloof tussen hun leefwereld en die van de mensen in de kerk. Als we er niet echt moeite voor doen, dan is het vaak nog niet zo makkelijk om bruggen te bouwen naar moslimjongeren. Toch zijn er volop mogelijkheden om een boodschap van hoop te laten horen in de multiculturele jeugdcultuur.
Meer hierover kunt u lezen in onze publicatie: Hoop voor moslimjongeren (zie hiernaast)

De jongerenwerker van Evangelie & Moslims is graag bereid om een keer langs te komen om met u over dit thema verder na te denken: Willem@evangelie-moslims.nl