Ondersteuning opzetten missionair werk

Predikanten, evangelisatiecommissies, kerkenraden, vrouwengroepen, jongerenwerkers… Iedereen die een vraag heeft over het opzetten van missionaire activiteiten waarbij ook oog is voor mensen met een moslimachtergrond kan daarvoor terecht bij Evangelie & Moslims. Bel of mail ons, we helpen u graag.

Werkpakketten
Op deze site zijn verschillende materialen te bestellen voor specifieke vormen van missionair werk, zoals voor vrouwen, jongeren en kinderen.

Missionaire gemeenschapsvroming
Tegenwoordig is er veel aandacht voor missionaire gemeenschapsvorming en kerkplanting. Misschien dat hier ook in uw woonplaats mogelijkheden zijn met het oog op mensen met een moslimachgtergrond. Download hiernaast de brochure Missionaire samenkomsten en gemeenschapsvorming.

Bruggenbouwersavonden
We onderhouden contact met een netwerk van christenen die wekelijks bezig zijn een brug te bouwen voor het evangelie naar de moslims om hen heen. Zij verdiepen zich daarbij ook in het geloof en de cultuur van moslims. We noemen hen bruggenbouwers. Twee keer per jaar organiseren we voor hen een avond waar bij ze worden toegerust op een actueel onderwerp en onderling ervaringen worden uitgewisseld. Deze avonden zijn alleen toegankelijk op uitnodiging. Bent u structureel binnen uw gemeente bezig met activiteiten onder moslims? En wilt u ook deelnemen aan de bruggenbouwersavonden? Laat dan weten dat u ook een uitnodiging wilt ontvangen (graag met een toelichting) bij Willem van der Deijl. Willem@evangelie-moslims.nl