Praktische suggesties

Wanneer je moslims kort en incidenteel ontmoet...

Laat merken dat liefde en ontzag voor God voor jou als christen belangrijker is dan je eigen cultuur en traditie.

Maak duidelijk dat God niet ophield God te zijn toen Jezus in ons midden verscheen en dat zijn kruis geen excuus vormt voor ongehoorzaamheid aan Gods wet. Geef liever een persoonlijk getuigenis hoe groot Gods liefde is die Hij heeft laten zien op een manier die in geen mensenhart was opgeklommen.

Maak moslims nieuwsgierig naar de Bijbel door een concrete Bijbeltekst en bemoedig hen de Bijbel te lezen. Biedt iets aan dat daarbij helpt (zie op deze site onder Bijbels)

Laat hen weten dat er mensen zijn met hun achtergrond die Jezus leerden kennen als hun Redder en Heer. Verwijs daarbij bevoorbeeld naar de website isaruhallah.nl met Nederlandse getuigenissen of naar websites in hun moedertaal. Bij Evangelie & Moslims kunt u visitekaartjes van IsaRuhAllah aanvragen. Help hen op hun iPhone apps te vinden waarmee ze Bijbelgedeelten kunnen beluisteren. Bijvoorbeeld: Dertlerimiz - een App waarmee je luistert naar teksten en muziek over de betekenis van het lijden. Of: Yaşam sözü - een App waarmee je dagelijks een Turkse bijbeltekst krijgt met uitleg. Of: Yeccu Lmasiḥ - een App waarmee je in het Tarifit (Berbertaal van Noord-Marokko) naar het mattheüsevangelie kunt luisteren.

 

Wanneer je moslims vaak ontmoet in de buurt, vanwege opleiding of werk...

Spreek niet over de islam, of in termen van 'jullie' en 'wij'. Spreek zelf steeds vanuit het christelijke geloof over wij mensen tegenover God. Gebruik ook geen Koran voor je eigen argumenten, tenzij je zelf van moslim achtergrond bent.

Zoek niet naar overeenkomsten en verschillen, maar houdt in je uitleg van het evangelie wel rekening met de vragen en bezwaren van de ander.

Begin niet met het aanbieden van Bijbels of andere materialen, maar begin met het mondeling doorgeven van concrete Bijbelverzen die passen bij de situatie. Vertel daarbij wie dat woord gezegd heeft en waar het te vinden is. Wees behoedzaam in het aanbieden van Bijbels in andere talen: wek niet bijvoorbaat de suggestie dat hun Nederlands onvoldoende is, maar zorg dat de ander weet dat de Bijbel vanuit Hebreeuws en Grieks is vertaald in vele talen en ook in hun dialect. Soms heeft men alleen iets aan audio-visueel magteriaal in hun eigen diaclect.

Bied aan om samen de Bijbel te lezen. Je kunt daarbij als uitgangspunt het Lukasevangelie nemen, of gebruikmaken van ons boekje 'De Boodschap van de Bijbel'

Bid vrijmoedig voor en met hen en doe dat zoals je dat gewend bent in Jezus' naam. Moslims hebben daar meestal geen bezwaar tegen, maar waarderen dat juist.

Nodig hen gerust uit mee te gaan naar een kerkdienst en wijs hen erop dat er mensen zijn van hun achtergrond die Jezus leerden kennen als Redder en Heer en wijs hen op websites daarvan. Zie verder hierboven.

Maak afspraken niet te lang vooruit. Meestal is het voor moslims makkelijker om u te ontvangen, dan bij u op bezoek te komen (dat heeft te maken met reinheidsvoorschriften en gewoonten). Wees daarin flexibel. Zorg ervoor dat u niet zonder dat anderen erbij zijn gesprekken hebt met iemand van de andere sekse.

Heb geduld en volhard al biddend.