Ruimte voor moslimkinderen

Veel kerken organiseren op woensdagmiddag, in het weekend of tijdens vakanties programma's voor kinderen, waarin zij kunnen kennis maken met de boodschap van de Bijbel. Steeds weer zijn er moslimouders die het goed of zelfs belangrijk vinden dat hun kinderen kennismaken met de boodschap van de Bijbel.  Als het goed is, zijn zij ook welkom op de kinderclub. Evangelie & Moslims heeft een brochure geschreven voor de leiding van kinderclubs met achtergrondinformatie over moslimkinderen en suggesties om rekening met hen te houden op een kinderclub. Daarnaast is er een werkpakket ontwikkeld met verhalen, achtergrondinformatie en verwerkingsvormen voor 80 club-bijeenkomsten.

Een inhoudsopgave en een voorbeeldles kunt u hiernaast downloaden om een indruk te krijgen van het werkpakket.