Uitdagingen voor kerken in de ontmoeting met moslims

Hoe moet je als kerk omgaan met moslims? Volgens de een kun je het best op bezoek gaan in de moskee, een ander legt liever persoonlijke contacten in de wijk, een derde begint een vrouwengroep Hoe maak je een keuze als kerk?

>Download hiernaast de volledige gespreksnotitie die je als missionaire commissie of kerkeraad verder kan helpen.

1. Werk eraan dat gemeenteleden en nieuwkomers de kerk ervaren als het huis van God is voor alle volken.

2. Alle gemeenteleden hebben op een of andere manier met moslims de islam te maken. Help hen bij de theologische en geestelijke uitdaging hiervan en ga erop in bij kerkdiensten, jeugdwerk en gemeentekringen.

3. In de moskee komt het christendom regelmatig terkerk gezien vanuit minaret sprake bij koranlessen en preken. Het is belangrijk dat ze ook gelovige christenen ontmoeten die hen opzoeken en uitnodigen om van hart tot hart te spreken over God.

De afbeelding hiernaast: De Amersfoortse Adventkerk (PKN) gezien vanuit de minaret (met luidspreker) van de naburige El-Fath moskee.

4. Misschien hebben gemeenteleden al contact met moslims op hun werk, op school of in het openbaar bestuur. Het goed om elkaar daarvan bewust te maken en samen na te denken over de uitdaging om in die natuurlijke situaties in woord en daad een goed getuigenis van Jezus te geven.

5. Als er een kloof is tussen moslims en de kerk, dan is de kerk geroepen om die kloof te overbruggen. Er zijn tal van ervaringen en materialen die kerken kunnen gebruiken om zelf het evangelie bij moslims te brengen.

6. Elk jaar komen er weer moslims tot geloof in Jezus Christus als Redder en Heer en worden gedoopt in een plaatselijke christelijke gemeente. Dat wordt pas echt hun thuis als ook de gemeente zich daarvoor inspant.