Artikelen / downloads / boekbesprekingen

Toelichting bij 'Christelijk Geloof'.
Achtergrond en uitleg van gemaakte keuzes en formuleringen.

Het boekje Christelijk Geloof voor moslims die er meer van willen weten is geschikt als dooponderwijs voor moslims die christen willen worden. Wie ermee werkt kan een toelichting met achtergrondinformatie downloaden. In deze toelichting worden vragen behandeld als:
Wat roept een ‘vaderbeeld van God’ bij moslims op?
Wat is de impact van het ontbreken van Jesaja in de Koran?
Hoe maken we de betekenis van ‘Zoon van God’ duidelijk?
Wat geloven moslims t.a.v. Maria? Welke plaats heeft ze in de Koran?
Waarom zoveel aandacht voor plaatsen en personen in de Bijbel? Hoe is dat in de Koran?
Wat zegt de Koran t.a.v. de kruisiging van Jezus?
Waar denkt een moslim aan bij het oordeel?
Hoe kan er ingegaan worden op het struikelblok van de drie-eenheid?
Hoe reageer je als een moslim 'al die vertalingen van de Bijbel' maar verwarrend vindt?
Het boekje gaat impliciet op deze vragen in en kan hier besteld.
Voor Arabisch sprekenden is er een Arabische versie van Christelijk Geloof. (N.B. bij een print van de PDF als boekje moet je bij ‘binding’ kiezen voor rechts!) Tevens is er een Franse vertaling van Christelijk Geloof beschikbaar.

De verdwenen kerk van Noord-Afrika
Het hele gebied van Noord-Afrika is vandaag de dag vrijwel geheel islamitisch, maar was in het verleden grotendeels christelijk. De geschiedenis van het christendom in Noord-Afrika roept veel vragen op. Hoe kan een kerk die zelfs kerkvaders van formaat voortbracht, zoals Augustinus, Tertullianus en Cyprianus, op een gegeven moment gewoonweg zijn ophouden te bestaan? Regelmatig komt de stelling naar voren dat de Arabische moslims het christendom in Noord-Afrika hebben uitgeroeid, maar doet deze stelling wel recht aan de feitelijke geschiedenis en de gang van zaken? Er is relatief weinig bekend over het verdwijnen van het christendom uit Noord-Afrika. Als afsluiting van zijn studie theologie heeft Ron van der Poll uitvoerig onderzoek gedaan naar de redenen die hiervoor in de literatuur genoemd zijn, en deze getoetst aan de oorspronkelijk bronnen. Van der Poll komt tot de conclusie dat het christendom in Noord-Afrika in de loop der eeuwen klap op klap te verduren heeft gehad, waarbij de laatste christenen uiteindelijk onder de Arabieren in de 12e eeuw verdwenen zijn. Zijn thesis over De verdwenen kerk van Noord-Afrika is hier te lezen. Wie met de auteur over deze studie wil corresponderen, kan dat doen via onze contactpagina.

Boekbesprekingen

97.
Samaa Habib, Oog in oog met Jezus
98.
Leestip: Kate Mc Cord, In het land van de blauwe boerka's
99.
Segers & De Vries, Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen
100.
Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Van Harem tot Fitna. Beeldvorming van de islam in Nederland 1848-2010
101.
Tariq Ramadan, Westerse moslims en de toekomst van de islam