Toerustings-bijeenkomsten

We zijn graag bereid om een toerustingsmoment te verzorgen in uw gemeente of voor uw werkgroep. Op een toerustingsmoment komen de volgende drie onderdelen altijd op een of andere manier aan de orde:

  • Hoe moet je de islam beoordelen, wat is de verhouding tussen de islam en het christelijke geloof? Wat houdt moslims in Nederland bezig?

  • Hoe kun je in de ontmoeting met moslims getuige van Jezus zijn? Welke ervaringen zijn daarin en welke materialen kunnen daarvoor gebruikt worden?

  • Hoe kun je als christelijke gemeente gastvrij zijn voor belangstellende moslims en hen die gedoopt worden goed opvangen?

Sommige medewerkers hebben ook de bevoegdheid om als predikant/evangelist voor te gaan in een themadienst. Medewerker Cees Rentier is predikant binnen de PKN. Soms wordt dat gecombineerd met een preekbespreking na afloop.

We zijn wel genoodzaakt reiskosten in rekening te brengen en vragen ook een financiële ondersteuning voor ons werk.