Yüksel was met name actief in de pastorale zorg voor Turkstalige gelovigen en het missionaire vrouwenwerk.

We willen in een korte dankdienst op 6 juli God danken voor het werk dat ze in de afgelopen 11 jaar mocht doen, en de vruchten die ze daarvan mocht zien: Mensen die de Heer Jezus leerden kennen en volgen. 

We nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn en afscheid van Yüksel te nemen tijdens de aansluitende receptie. Kijk voor verdere details in de agenda.

Met haar vertrek ontstaat er ook een vacature. Hier leest u daar meer over. Bidt u met ons om een goede invulling van deze vacature zodat dit werk door kan gaan?