Onze medewerker Haithm al-Salahi, die dezelfde achtergrond heeft en de leiding had, was onder de indruk van de eenheid en harmonie die hij bemerkte. ‘Ook deelnemers die voor het eerst naar een christelijke conferentie kwamen, voelden zich thuis en maakten een stap in geloof. De twee Arabische sprekers Victor Hashweh en Marwan Qandah behandelden het thema ‘Hoe ziet God ons, hoe zien wij God, hoe zien we elkaar?’ Haithm: ‘Deelnemers vonden zekerheid in wie ze zijn in Christus, ze vonden een nieuwe identiteit. Iemand zei tegen me: “Nu ben ik niet meer alleen!” Hun leven is veranderd, relaties in huwelijken en gezinnen zijn verbeterd. Volgens sommigen was het de beste conferentie die ze tot dusverre hadden meegemaakt. En dat het zo’n geweldige conferentie was, kwam ook door de inzet van veel vrijwilligers. Ik ben echt dankbaar!’