Helaas komt het incidenteel soms voor dat medewerkers van de Belastingdienst vanwege onjuiste spelling van onze naam denken dat wij geen ANBI-status hebben. Wij zijn echter wel degelijk aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en daarom heeft u bij giften recht op aftrek bij de inkomstenbelasting. Bij de zoekfunctie op de website van de belasitngdienst waar u kunt controleren of wij een status hebben, moet u NIET het &-teken gebruiken, maar voluit schrijven Evangelie en Moslims. Ons fiscaalnummer is 004625912. Dit nummer kunt u vermelden bij eventuele correspondentie met de belastingdienst. Wilt u optimaal gebruik van maken van belastingvoordelen? Doe dan een periodieke schenking, dan kunt u meer geven voor hetzelfde geld.