We herinneren ons ds. Snoei als een gelovig man, bescheiden maar met visie en voortvarendheid. In een tijd dat nog maar heel weinig mensen in de kerk oog hadden voor moslims in de samenleving, besefte hij dat de kerk ook naar hen toe de verantwoordelijkheid had om het evangelie uit te dragen. In die tijd ging het vooral om gastarbeiders uit Marokko en Turkije, van wie de gezinnen zich in Nederland begonnen te vestigen. We kijken dankbaar terug op zijn inspirerende betrokkenheid bij Evangelie & Moslims, die hij ook na zijn emeritaat regelmatig liet blijken.

Het initiatief van ds. Snoei als directeur van de IZB, samen met ds. Pol (Morgenlandzending) en ds. M. Drayer (deputaten buitenlandse zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken) leidde in 1978 tot de oprichting van ‘de stichting voor verbreiding van het Evangelie onder Moslims in Nederland’, later verkort tot ‘stichting Evangelie & Moslims’. Ook de GZB was vanaf het begin participant. Ds. Snoei was tot en met zijn vertrek bij de IZB eind 1980 bestuurslid van Evangelie & Moslims. Van mei 1988 t/m november 1994 was hij als voorzitter opnieuw deel van het bestuur van Evangelie & Moslims, nu als afgevaardigde van de GZB waar hij algemeen secretaris was.

Cornelis Snoei werd op 14 oktober 1932 in Ouderkerk aan den IJssel geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1963 bevestigd tot predikant te Langerak en diende daarna vanaf 1968 de hervormde gemeente van Reeuwijk. Van 1973 tot 1981 was hij predikant-directeur van de IZB. Van 1981 tot 1984 diende hij de Groningse gemeente Noordhorn, Niezijl en Saaksum. Vanaf 1984 was hij toerustingspredikant ten behoeve van de GZB en de IZB. In 1988 werd hij algemeen secretaris van de GZB tot aan zijn emeritaat, in 1994. Ds. Snoei werd 84 jaar.