Leidraad voor ons werk is het beleidsplan 2017-2020. Drie kernbegrippen geven weer hoe we onze missie vormgeven. We helpen christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat God hen roept om het evangelie te delen met anderen. We helpen christenen om eropuit te gaan om moslims te ontmoeten als getuigen van Jezus. Als moslims volgelingen van Jezus worden, verbinden we hen met een christelijke gemeente.

Wij danken allen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund met gaven en gebed en praktische hulp, en heten ieder van harte welkom die met ons wil werken aan onze visie. Bid voor ons dat de deur naar de harten van onze medelanders open blijft en dat wij samen met u de naam van Christus bekend mogen maken aan medelanders met een moslimachtergrond. 

U vindt het jaarverslag 2019 op pagina'Over Ons'