In dit nummer vind je onder andere

  • In gesprek met Saied en Mahtab uit Iran: Het wonderlijke verhaal van een hoopvolle toekomst

  • Een huis van licht in een stad van glas. Pioniersplek voor Arabischtaligen in Leerdam

  • 'Isa al Masieh (Jezus) in de Koran

  • Kort nieuws, agenda, en meer...

Met een abonnement op Oriëntatie blijft u geïnformeerd én steunt u ons werk! >>

  

Lees een selectie van de artikelen online