Op de site staan getuigenissen centraal: persoonlijke verhalen over het hoe en waarom van de geloofskeuze van deze ex-moslims. Daarnaast probeert te website ook antwoorden te bieden op vragen die moslims vaak stellen aan christenen. Er zijn in Nederland enkele duizenden christenen met een moslimachtergrond, van zowel Iraanse, Turkse, Noord-Afrikaanse als andere herkomst. Deze website wil hen een stem geven.

Evangelie & Moslims is blij en dankbaar voor deze website. We hopen dat hiermee de twee doelen van de werkgroep worden bereikt: Ten eerste om door persoonlijke levensverhalen belangstellenden (moslims en anderen die zoekend zijn) een helder beeld te geven van het christelijk geloof. Ten tweede om aan de diverse groep christenen met een moslimachtergrond een plek te bieden van herkenning en ontmoeting. We stimuleren bezoekers daarom om twee dingen doen met deze website: Christenen met een moslimachtergrond erop wijzen, zodat ze bemoedigd worden en misschien ook zelf hun getuigenis willen plaatsen op de site. En ten tweede om bevriende moslims te wijzen op IsaRuhAllah. Internet is immers de plaats waar mensen in alle privacy antwoorden zoeken op hun vragen.