17:30 - 21:30 uur.

Locatie: Amersfoort

'Bruggenbouwers' zijn christenen die actief bezig zijn met missionair werk onder moslims of ondersteuning geven aan moslims die tot geloof zijn gekomen.

Voor deze mensen organiseren wij regelmatig een toerustingsmiddag.

Thema dit keer: Bijbelstudie doen met mensen uit andere culturen. Als je de Bijbel leest met moslims (of met christenen met een moslimachtergrond), zul je merken dat ze daarbij een andere bril op hebben. Hoe kan een ontdekkende manier van Bijbellezen daarbij helpen? ds. Niek Tramper zal hierover met ons nadenken. 

Naast de bespreking van het thema is er ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en lectuur aan te schaffen.

Aanvang vanaf 17.30 met een maaltijd.

Voor meer informatie en aanmelding (verplicht): Willem@evangelie-moslims.nl