18:00 - 21:30 uur.

Locatie: Antwerpen

'Bruggenbouwers' zijn christenen die actief bezig zijn met missionair werk onder moslims of ondersteuning geven aan moslims die tot geloof zijn gekomen.

Voor deze mensen organiseren wij regelmatig een toerustingsavond. De bruggenbouwersavond in Antwerpen wordt georganiseerd door Gave Veste, Evangelie & Moslims en het Bijbelhuis te Antwerpen.

Thema dit keer: Hoe spreken we met moslims over Jezus als Zoon van God?

Naast de bespreking van het thema is er ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en lectuur aan te schaffen.

Aanvang met een maaltijd vanaf 18 u.

Voor meer informatie en aanmelding (verplicht): Willem@evangelie-moslims.nl