-
17:00 - 15:00 uur.

Locatie: Midden van het land

Een weekend voor onderlinge bemoediging en samen luisteren naar een Turkse spreker. Er wordt gezongen en gebeden, in groepen over het thema doorgepraat en er is tijd voor ontspanning en kennismaking met elkaar.

De Bijbelstudies, liederen en gebeden zijn allemaal in het Turks. Er is beperkte vertaling in het Nederlands voor gezinsleden die geen Turks spreken of voor vrienden die hen meenemen.

De kosten zijn €50,- per persoon, echtparen €90,- en kinderen tussen 7-17 €10,-. Opgave vooraf is noodzakelijk. Dat kan door ons kantoor te bellen of een email te sturen naar: info@evangelie-moslims.nl

Heeft u als christen contact met mensen uit de doelgroep die serieus geïnteresseerd zijn in het evangelie, neemt u gerust contact met ons op hierover. via ons kantoor T: 033-4659290 of via email:info@evangelie-moslims.nl