Kitaab al-Hayaat (Het Levende Woord. Een verklarende vertaling). Dit boek is geen vertaling van de Engelse Living Bible (een parafrase van de bijbel) maar een vertaling uit de grondtekst. Vandaar dat in recente drukken in de titel ook vermeld staat: al-Kitaab al-Moeqaddas, d.w.z. de Heilige Schrift. Er zijn veel klinkertekens toegevoegd. Ook hier worden de bijbelboeken kort ingeleid en is er een aanhangsel met kaartjes en een synopsis. Deze vertaling is geschikt voor hen die niet zo vertrouwd zijn met kerkelijk jargon.

Als u meer wilt bestellen voor missionaire doeleinden: kunt u contact op nemen met Haithm Al Salahi haithm@evangelie-moslims.nl

9,95

Bestellen

Er zijn 47 op voorraad. Bestel: