Visie op het omgaan met moslims vanuit de christelijke gemeente. In deze publicatie vertellen we waarom we moslims willen laten delen in de hoop van het evangelie. We nodigen plaatselijke kerken en individuele christenen uit om met ons mee te werken. Deze visienota is bedoeld als inhoudelijke verantwoording van ons werk voor de jaren 2013-2016 en is geschikt voor bespreking in de kerken. Elk van de vijf hoofdstukken heeft daarvoor enkele gespreksvragen.

0,00

Bestellen

Er zijn 1409 op voorraad. Bestel: