Het boekje Moslims, omheen gaan? Mee omgaan! is speciaal geschreven om het thema van omgaan met moslims en de islam te bespreken op een gemeentekring of bijbelkring. Het gaat om 6 hoofdstukjes die steeds uit twee delen bestaan: a. een bijbelstudie en b. een inhoudelijk thema van de islam dat daarmee in verband staat. Er kan gekozen worden voor behandeling op 6 avonden (zowel het a als het b gedeelte) als voor 12 avonden waarin er slechts één deel per avond behandeld wordt (1a, 1b, 2a, etc.). Dit laatste bevelen wij aan wanneer dat mogelijk is. Inhoud: 1a. Afsterven om vrucht te dragen - Johannes 12:9-26, 1b. Historische achtergronden van en ontwikkelingen binnen de islam, 2a. Zitten, wandelen en standhouden - Efeziërs 2:1-10, 2b. De ethiek van de islam, 3a. Weten wat het is een vreemdeling te zijn - Exodus 1:1-22, 3b. Moslims in Nederland, 4a. Wie is Jezus? - Matteüs 16:13-17, 21-24, 4b. Jezus: een profeet van de islam?, 5a. Omkeer in je leven - Handelingen 10:1-48, 5b. De uitdaging van de islam, 6a. Gods plan met vluchtelingen - Matteüs 25:35, 6b. Asielzoekers in Nederland

8,50

Bestellen

Er zijn 5 op voorraad. Bestel: