Een dag voor kinderwerkers vol ontmoeting, relevante workshops en informatie over de methode ‘Wereldnieuws’

Deze dag wordt georganiseerd door Evangelie & Moslims en stichting Gave. De trainingsdag is bedoeld voor iedereen die migranten- en vluchtelingenkinderen ontvangt op de kinderclub.

Vanwege de Corona-pandemie kan deze trainingsdag niet in Utrecht plaatsvinden,maar proberen we deze digitaal te organiseren. Meld u zich gerust aan als u belangstelling heeft. Mocht de de trainingsdag vanwege het Corona-virus niet kunnen doorgaan en u heeft zich al wel aangemeld, dan krijgt u uw geld terug.

Inspirerende workshops:

Opvoeding en contact met ouders

We werken allemaal met kinderen die kortere of langere tijd in Nederland zijn. Sommigen lijken al goed geïntegreerd en spreken goed Nederlands, toch merk je later dat het anders of niet goed begrepen is. Met anderen zijn er meer uitdagingen: weinig algemene kennis, gebrekkig Nederlands, altijd de dingen naar eigen hand willen zetten, beperkte aandacht, snel op de vuist gaan etc. Hoe ga je met deze uitdagingen om? Wat hebben achtergronden hiermee te maken? Wat is de rol van ouders en opvoeding? Hoe ga je met ouders om? In de workshop worden er handvatten en informatie gegeven, en is er tijd om ook op jullie vragen in te gaan.

Cora Kramer-de Groot, medewerker kierclub, werkzaam geweest in het Midden-Oosten

Bidden met kinderen

“We gaan samen bidden. Bidden is praten met God. Wat wil jij zeggen tegen God?”

We bidden voor de kinderen en we bidden met de kinderen. Wat moeten kinderen weten over het gebed en hoe leg je dit uit? En hoe kun je kinderen betrekken bij het gebed?

Teunette Hoefnagel, specialist kinderwerk Gave

Een sterk team

Hoe bouw je aan enthousiasme en betrokkenheid?

Kinderwerk is teamwerk. Deze workshop is vooral bedoeld voor teamleiders. Hoe zorg je voor betrokkenheid en enthousiasme bij alle teamleden? Hoe werk je aan een gezamenlijke visie en hoe zorg je dat elke vrijwilliger zijn gaven kan gebruiken en ontwikkelen binnen het clubwerk?

Arjan Vaders, taalteamleider GlobalRize

Aanleren van bijbelteksten

“Vandaag leren we een klein zinnetje uit dít boek, het Woord van Gód. Kijk, hier zie je de zin in het groot. Zullen we ‘m samen opzeggen? Alle kinderen doen goed mee. Bijbelverzen aanleren is leuk!”

Eén van de onderdelen op de club is het aanleren van bijbelteksten. Waarom leren we kinderen bijbelteksten aan? Hoe kunnen we kinderen helpen de tekst te begrijpen en hen enthousiasmeren om de tekst te leren? Je krijgt handvatten om bijbelteksten op een creatieve manier aan te leren.

Marco Baan, kinderwerker stichting IKEG

In contact met orthodox-christelijke kinderen

Er komen veel christelijke vluchtelingen naar Nederland. Christenen uit het Midden-Oosten of Noord-Oost Afrika behoren veelal tot de Orthodoxe kerk. Hun tradities lijken op elkaar, al zijn er ook verschillen. In deze workshop ontvang je informatie en tips voor het contact met orthodox-christelijke kinderen op de kinderclub.

Boukje van den Berge, specialist kinderwerk Gave

Trauma & verdriet bij kinderen

Hoe ga je om met deze kinderen en hun verhalen?

Op de club ontmoeten we veel kinderen die veel hebben gezien en mee gemaakt. Verlies van dierbaren en een gevaarlijke vlucht. Welke overtuigingen hebben kinderen ontwikkeld, welk gedrag kan dit met zich mee brengen? En wat kan jij als kinderwerker hierin betekenen?

Steveline van Wolfswinkel, coördinator kinderwerk Gave

Hoe moslimkinderen Jezus kunnen volgen

In deze workshop bespreken we de volgende vragen: Hoe spreek je over gevoelige onderwerpen, zoals dat Jezus de Zoon van God is, de kruisiging, Israël? Je kunt beter zelf niets over de islam zeggen op de club, maar wat doe je als kinderen er iets over vragen? Hoe bemoedig je moslimkinderen om zelf de Here Jezus te leren kennen en vertrouwen?

Ds. Cees Rentier, directeur Evangelie & Moslims

OpenLuchtClub

De grote partytent is vanaf de openbare weg lekker goed zichtbaar. Nieuwsgierige kinderen komen alvast kijken wat er gaande is. Het zonnetje schijnt. De medewerkers hebben er erg veel zin in. Wat een mooie manier om kinderen te bereiken met het goede nieuws van Jezus.

In deze workshop gaan we in op de voordelen en de kansen van een OpenLuchtClub als evangelisatiemiddel. Daarnaast kijken we hoe dit praktisch vorm kunnen geven in de wijk waar jij kinderen wilt bereiken met het goede nieuws. Na deze workshop kun je zo aan de slag om een OpenLuchtClub te houden…

Marco Baan, kinderwerker stichting IKEG

Teamtijd

Bespreek met elkaar wat je gehoord hebt en hoe je deze inzichten gaat toepassen in de praktijk van jouw kinderclub. Bemoedig elkaar en neem de tijd om voor elkaar en de kinderen te bidden.

 

Bijdrage in de kosten: 15 euro (je betaalt met iDeal) 

 Aanmelding

De aanmelding voor deze dag verloopt via de website van Stichting Gave. 

 


Gerelateerd