De trainingsdag voor kinderwerkers van 9 mei kan helaas niet doorgaan. Dus gaan we digitaal! We bieden de training aan in de vorm van vijf webinars op verschillende avonden.

Tijdens een webinar presenteert de inleider een onderwerp. Daarna is er tijd om vragen te stellen en op elkaar te reageren. Op deze manier kun je elkaar digitaal ontmoeten en ontvang je toerusting en inspiratie over een onderwerp. Meld je tijdig aan. Een webinar gaat door bij 10 of meer deelnemers.

We organiseren deze webinars samen met stichting Gave. De webinars zijn geschikt voor iedereen die migranten- en vluchtelingenkinderen ontvangt op de kinderclub. Het lijkt ons fijn om jullie digitaal te ontmoeten!

Agenda

5 mei

20.00 uur

Aanleren van bijbelteksten

“Vandaag leren we een klein zinnetje uit dít boek, het Woord van Gód. Kijk, hier zie je de zin in het groot. Zullen we ‘m samen opzeggen? Alle kinderen doen goed mee. Bijbelverzen aanleren is leuk!”

Eén van de onderdelen op de club is het aanleren van bijbelteksten. Waarom leren we kinderen bijbelteksten aan? Hoe kunnen we kinderen helpen de tekst te begrijpen en hen enthousiasmeren om de tekst te leren? Je krijgt handvatten om bijbelteksten op een creatieve manier aan te leren.

Marco Baan, kinderwerker stichting IKEG

12 mei

20.00 uur

Hoe moslimkinderen Jezus kunnen volgen

In deze workshop bespreken we de volgende vragen: Hoe spreek je over gevoelige onderwerpen, zoals dat Jezus de Zoon van God is, de kruisiging, Israël? Je kunt beter zelf niets over de islam zeggen op de club, maar wat doe je als kinderen er iets over vragen? Hoe bemoedig je moslimkinderen om zelf de Here Jezus te leren kennen en vertrouwen?

Ds. Cees Rentier, directeur Evangelie & Moslims

19 mei

20.00uur

Opvoeding en gezinscultuur

We werken allemaal met kinderen die kortere of langere tijd in Nederland zijn. Sommigen lijken al goed geïntegreerd en spreken goed Nederlands, toch merk je later dat het anders of niet goed begrepen is. Met anderen zijn er meer uitdagingen: weinig algemene kennis, gebrekkig Nederlands, altijd de dingen naar eigen hand willen zetten, beperkte aandacht, snel op de vuist gaan etc. Hoe ga je met deze uitdagingen om? Wat hebben achtergronden hiermee te maken? Wat is de rol van ouders en opvoeding? Hoe ga je met ouders om? In de workshop worden er handvatten en informatie gegeven, en is er tijd om ook op jullie vragen in te gaan.

Cora Kramer-de Groot, medewerker kinderclub en werkzaam geweest in het Midden-Oosten

26 mei

20.00 uur

Bidden met kinderen

“We gaan samen bidden. Bidden is praten met God. Wat wil jij zeggen tegen God?”

We bidden voor de kinderen en we bidden met de kinderen. Wat moeten kinderen weten over het gebed en hoe leg je dit uit? En hoe kun je kinderen betrekken bij het gebed?

Teunette Hoefnagel, kinderwerker stichting Gave

2 juni

20.00 uur

In contact met orthodox-christelijke kinderen

Er komen veel christelijke vluchtelingen naar Nederland. Christenen uit het Midden-Oosten of Noord-Oost Afrika behoren veelal tot de Orthodoxe kerk. Hun tradities lijken op elkaar, al zijn er ook verschillen. In deze workshop ontvang je informatie en tips voor het contact met orthodox-christelijke kinderen op de kinderclub.

Boukje van den Berge, kinderwerker stichting Gave

Kijk naar dit filmpje waarin Kinder- en jongerenwerker Marc de Gooijer je bemoedigt om juist ook nu door te gaan met het kinderwerk!

Aanmelding

De aanmelding voor deze dag verloopt via de website van Stichting Gave.


Gerelateerd