Hoop voor moslimjongeren

Materialen en informatie om tiener- of jongerenwerk op te zetten dat moslimjongeren hoop biedt.

Hoop voor moslimjongeren

Op de meeste plaatsen in Nederland wonen tieners en jongeren van verschillende achtergronden door elkaar heen. Op veel plaatsen zijn kerken en groepen christenen actief met tienerclubs of met projecten voor jongerenwerk. Door bijvoorbeeld sportieve of creatieve programma’s worden relaties opgebouwd met jongeren en worden ze geholpen in hun zoeken naar wie ze zijn, wat ze kunnen, en wie God voor hen is.

Evangelie & Moslims helpt graag met materialen en handvatten en training, waardoor groepen met moslimtieners en -jongeren voldoende in handen krijgen om die jongeren goed te kunnen begrijpen en om ze te helpen zoeken naar wat hoop geeft in hun leven.

Voor tienerclubs met ‘wereldtieners’ is het programma Road 7 ontwikkeld. Dit is een veelzijdig pakket voor clubs van 11-15 jaar. Het is bijzonder geschikt voor clubs met tieners met asielzoekers- of met migrantenachtergrond.

Meer inspiratie en handvatten voor jongerenwerk zijn te vinden in onze publicatie: Hoop voor moslimjongeren (zie hiernaast).

De jongerenwerker van Evangelie & Moslims is graag bereid om een keer langs te komen om met u over dit thema verder na te denken: Willem@evangelie-moslims.nl

 

Producten voor jongerenwerkers

Meer over ...