Bemoediging & Inspiratie

Voor christenvrouwen die moslimvrouwen willen ontmoeten

Nieuw: Bemoedigende en inspirerende webinars, te beginnen op 5 juni 2020!

De Na´ma vrouwendag kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Volgend jaar verwachten we deze dag wel weer te kunnen houden, en wel op 13 maart 2021. Op 5 juni organiseren wij de eerste van een serie maandelijkse "Na´ma webinars" voor vrouwen die het verlangen hebben moslimvrouwen in Nederland te bereiken met het Goede Nieuws.

We hopen dat jij meedoet!

De eerste webinar begint op 5 juni (2020) om 20.00 uur. Als je mee wilt doen, stuur dan een e-mail naar harriet@evangelie-moslims.nl

Thema:
de Turkse gemeenschap hier in Nederland. Waarom is het moeilijk hen te bereiken en zien we tot nu toe nog weinig vruchten? Wat zijn de bemoedigingen en de open deuren?


Onderwerpen:

· De geschiedenis van Turkije en de komst van Turken naar Nederland

· Het leven van een Turkse gezin in Nederland, de rol van religie etc.

· Het uitreiken naar de Turkse gemeenschap in Nederland

· Een kort getuigenis

· Een filmpje van Rabia die naar de Naïma conferentie zou komen!

· Ruimte voor vragen en gebed

We hopen je te 'zien' op 5 juni!  Hieronder lees je alvast een brief van Rabia aan ons NaIma - vrouwennetwerk.

Brief van Rabia aan vrouwen van het Na´ma-netwerk.

Dag lieve zussen, de vrede van God zij met jullie!

Wat is het toch verdrietig, we zouden samenkomen, elkaar ontmoeten, onze harten met elkaar delen, samen bidden. We zouden veel met elkaar delen en ik zag hier zo naar uit. Maar lieve zussen, we leggen dit in de handen van de Heer. De Naïma werkgroep heeft besloten om de conferentie te verplaatsen. Maar we geven niet op. We weten dat we alsnog samen gaan komen op het juiste moment en wat zullen we dan tóch een gezegende tijd hebben! Dit denk ik, want ik geloof dat God deze tijd gaat gebruiken om bijzondere dingen te doen, hier in Turkije, en ik zie er heel erg naar uit om dit met jullie te delen.

Ik wil een kort stukje met jullie delen. De hele wereld gaat door een donkere tijd. In alle landen worden maatregelen gekomen en het is zo interessant om te zien dat alles wat daar gebeurt, hier ook gebeurt. Net zoals jullie moeten ook wij (zoveel mogelijk) thuis blijven. We vervelen ons, we zijn onzeker en hebben misschien zelfs angst, we maken ons misschien wel zorgen om de economie. Elke dag worden overal in de wereld getallen bekendgemaakt van het aantal doden en besmettingen.
En toch zie ik een verschil. Voor ons als kinderen van God is het toch anders. Wij hebben hoop en vinden onze troost bij God! Er zijn hier zoveel mensen die de Here Jezus niet kennen, deze tijd wordt als zo donker ervaren, mensen zijn hopeloos en hulpeloos. Laten we eerlijk zijn, ook wij hebben onze slechte dagen en dagen dat we ons zorgen maken. En toch weten wij, dat als we vallen, we ook weer kunnen opstaan. Zo hebben we het de ene dag zwaar en voelen we ons de andere dag weer beter. Soms vragen we misschien wel aan God, Heer waarom moet het zo gaan? Het punt dat ik wil maken is dat we hoe dan ook in contact zijn en blijven met God. We hebben een relatie met Hem.

Deze periode laat hier in Turkije een duidelijk contrast zien. Terwijl wij door een donkere tijd van diepe dalen gaan, staan de kinderen van God op met volle moed. Ik weet dat dit overal in de wereld gebeurt. Turkije daarentegen leeft echter in zware geestelijke armoede, lieve zussen. Turkije is één van de minst bereikte landen met het Evangelie! Van de 87 miljoen inwoners zijn er maar 7000 bekeerlingen. Daarom, juist in deze tijd, willen we zo graag sterker dan ooit het Licht van Jezus laten schijnen.
De hoop die wij nu hebben valt extra op, terwijl niet gelovigen zich zo wanhopig en hulpeloos voelen. Terwijl de dood zo dichtbij is en er zoveel angst voor is, laten de kinderen van God hun stem horen, wij roepen tot ons volk: "Je hoeft niet bang te zijn. Er is hoop, de dood is overwonnen, er is een God die vol liefde met open armen op jullie wacht!

De Naïma conferentie zou over de extra mijl gaan. Nu zou ik jullie graag iets willen vragen. Veel moslims hebben nu het gevoel alsof ze door een diep dal gaan. Ze zijn aan het denken gezet en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze één mijl gaan door na te denken over het leven. Ze onderzoeken wat er nou gebeurt en zijn ook letterlijk stil gezet. Religie is niet genoeg, het geeft geen rust. Dit betekent voor ons lieve zussen, dat wij des te meer moeten bidden voor moslims en op die manier toch die extra mijl gaan!

Ja, het is tijd om de extra mijl te gaan! Laten we vol verwachting en goede moed bidden dat God alle zielen aanraakt!
En dank jullie wel. Ik als vrouw met een moslimachtergrond, kan niet in woorden duidelijk maken hoe erg wij jullie gebeden nodig hebben.

Gods zegen voor jullie allemaal!