Na´ma regiogroepen

Een Naïma regiogroep is een groep christenvrouwen die het verlangen heeft om het goede nieuws te delen met moslimvrouwen in hun regio.
De toerusting vanuit E&M heeft als doel om elkaar te bemoedigen en versterkt te worden. In een ontspannen sfeer staan bidden, het delen van ervaringen en het opbouwen van vriendschappen centraal. Door dit te ontdekken en ervaren ontwikkel je vaardigheden in het begeleiden van nieuwe gelovigen.

Betrokkenheid onder elkaar

Moslimvrouwen die tot geloof zijn gekomen voelen zich vaak cultureel en geestelijk een vluchteling. Zij hebben moeite zich te heroriënteren in een nieuw land en om te gaan met een nieuw christelijke identiteit. Moslim background believers, MBB’ers dragen het gewicht van een islamitische achtergrond met zich mee. Met elkaar willen we de MBB’ers in ons midden: een warm welkom geven, het geloof met hen delen en de weg wijzen naar de plaatselijke gemeenten.