Storytelling

Veel moslimvrouwen leren levenslessen makkelijker via verhalen dan door rationele uiteenzettingen. Evangelie & Moslims ontwikkelt samen met Het Kruispunt te Rotterdam een methode hoe je - op een voor moslims begrijpelijke manier - het verhaal van de Bijbel kunt doorvertellen. Medio 2019 hopen we hiervoor een nieuw werkpakket gereed te hebben en bieden we een cursus aan om met deze methode te werken.

Meer informatie via Harriet@evangelie-moslims.nl