Moslims komen niet vanzelf naar een missionaire samenkomst. Daarvoor zijn nog steeds klassieke vormen van missionair werk nodig die tegenwoordig minder aandacht krijgen, zoals bijvoorbeeld deur-aan-deur met mensen kennismaken, marktwerk, kinderwerk, jongerenwerk of vrouwenwerk. Vaak zijn moslims via gemeenteleden uit bestaande kerken op het spoor van het evangelie gekomen, draaien ze wellicht een periode mee in een kerkplanting of een samenkomst die specifiek met hen rekening houdt, maar hebben ze heel vaak daarnaast en daarna behoefte aan een plekje in een van de traditionele kerken.

Voor hen die een missionaire samenkomst of pioniersplek willen starten hebben we een document dat daarbij helpt. We kunnen dat toesturen. Tevens is het mogelijk dat een medewerker van Evangelie & Moslims dit proces begeleidt.