Ruimte voor moslimkinderen

Hoe je kunt zorgen dat ook moslimkinderen (en hun ouders) zich welkom weten.

Ruimte voor moslimkinderen

De brochure Kinderwerk en moslimkinderen is geschreven voor de leiding van kinderclubs. U vindt er achtergrondinformatie over moslimkinderen, en suggesties om rekening met hen te houden op een kinderclub en de brug te kunnen slaan naar hun gezinnen.

Ons werkpakket met verhalen, achtergrondinformatie en verwerkingsvormen voor club-bijeenkomsten is de afgelopen jaren met grote waardering gebruikt bij veel kinderclubs in Nederland. 

Evangelie & Moslims ontwikkelt samen met Stichting Gave een geheel vernieuwde methode voor het werken met migranten- en asielzoekerskinderen onder de naam Wereldnieuws. Deze wordt gepresenteerd tijdens de trainingsdag op 18 mei 2019 en is vanaf dan beschikbaar. 

Ook het oude werkpakket blijft voorlopig verkrijgbaar. 

 

 

Materiaal en toerusting voor kinderwerkers

Product

Werkpakket Kinderwerk en moslimkinderen

45,00
Product

Brochure Kinderwerk en moslimkinderen

2,50