Uitdagingen voor kerken

Wat je als gemeente kunt doen om ook moslims te bereiken.

Uitdagingen voor kerken in de ontmoeting met moslims

Wat doe je als kerk als er veel moslims in de omgeving van de kerk wonen, of als er misschien zelfs een moskee naast de kerk staat, of als veel gemeenteleden op school of op het werk met moslims te maken hebben? Is de kerkelijke gemeente een huis van God voor alle volken? Evangelie & Moslims helpt kerken om bij het missionaire werk ook bruggen te slaan naar moslims en gemeenteleden daarvoor toe te rusten. We komen graag langs om samen de mogelijkheden te verkennen. Download hiernaast de volledige gespreksnotitie die je als missionaire commissie of kerkeraad verder kan helpen.

1. Werk eraan dat gemeenteleden en nieuwkomers de kerk ervaren als het huis van God voor alle volken.

2. Alle gemeenteleden hebben op een of andere manier met moslims de islam te maken. Help hen bij de theologische en geestelijke uitdaging hiervan en ga erop in bij kerkdiensten, jeugdwerk en gemeentekringen.

3. In de moskee komt het christendom regelmatig terkerk gezien vanuit minaret sprake bij koranlessen en preken. Het is belangrijk dat ze ook gelovige christenen ontmoeten die hen opzoeken en uitnodigen om van hart tot hart te spreken over God.

De afbeelding hiernaast: De Amersfoortse Adventkerk (PKN) gezien vanuit de minaret (met luidspreker) van de naburige El-Fath moskee.

4. Misschien hebben gemeenteleden al contact met moslims op hun werk, op school of in het openbaar bestuur. Het goed om elkaar daarvan bewust te maken en samen na te denken over de uitdaging om in die natuurlijke situaties in woord en daad een goed getuigenis van Jezus te geven.

5. Als er een kloof is tussen moslims en de kerk, dan is de kerk geroepen om die kloof te overbruggen. Er zijn tal van ervaringen en materialen die kerken kunnen gebruiken om zelf het evangelie bij moslims te brengen.

6. Elk jaar komen er weer moslims tot geloof in Jezus Christus als Redder en Heer en worden gedoopt in een plaatselijke christelijke gemeente. Dat wordt pas echt hun thuis als ook de gemeente zich daarvoor inspant.

 Kijk ook bij Cursussen & Publicaties wat Evangelie & Moslims kan bieden aan toerusting

Product

Europa, het Mekka van de islam? - Cees Rentier

7,00
Product

Welkom thuis - Herman Takken

8,50
Product

Werkpakket Gemeente-zijn temidden van moslims

22,50
Product

Werkpakket [Jij] & {islam}

72,50