Jezus leren kennen en volgen

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen en christelijke gemeenschappen om moslims in ons land gastvrij uit te nodigen, in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn en samen Hem te volgen als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.