Toerusting voor gemeenteleden

Webwinkel - brochures, boeken, CD's
Bezoek onze webwinkel met publicaties over het omgaan met moslims en de islam. Boeken, CD's, brochures, etc.

Cursussen & Zomerschool
Evangelie & Moslims biedt een basiscursus aan onder de naam Insjallah die je kunt aanvragen in je eigen plaats of kerk en ook kunt volgen op het kantoor van Evangelie & Moslims.
De Zomerschool is een midweek in juni te Voorthuizen voor intensieve bezinning, studie en ontmoeting.

Werkpakket voor gemeenten
Moslims zijn ieder jaar een maand lang erg intensief bezig met hun geloof. Dit werkpakket biedt de mogelijkheid aan een kerkelijke gemeente om zich een maand te bezinnen op de omgang met moslims en de uitdaging van de islam

Jeugdwerk - catechese - onderwijs
We hebben vier uitgebreide lespakketten met werkmaterialen, DVD, en docentenhandleiding. Ze zijn geschikt voor gebruik in het jeugdwerk, de catechese en op school.

Toerustingsavonden
We zijn graag bereid om een toerustingsavond te verzorgen in uw gemeente of voor uw werkgroep. Afhankelijk van de vraag komt een van de medewerkers naar u toe. 

Themadiensten
Medewerkers hebben de bevoegdheid om als predikant/evangelist voor te gaan in een kerkdienst, waarbij zij vanuit de Bijbel ingaan op onze houding naar moslims en uitdaging van de islam.