Wat zijn de zuilen van het christelijke geloof? Antwoord op 100 vragen

Hieronder vindt u 100 vragen die moslims vaak aan christenen stellen met een korte en kernachtige beantwoording. Ze vormen geen handboek met voorschriften van wat wel en niet mag. In het christelijk geloof staat een Persoon centraal, niet een wet.
Wie zich verdiept in het christelijke geloof dient vooral zelf de Bijbel te lezen, bron en norm voor het christelijke leven.

1.
Wat moeten christenen doen voor hun geloof?
2.
Hoe zit het dan met bidden, geven en vasten?
3.
Hoe bidden christenen?
4.
Hebben christenen vaste gebeden? In welke taal?
5.
Kun je voorbeelden van gebeden geven?
6.
Zijn er ook gebeden waarin God geprezen wordt?
7.
Wat is het ‘Onze Vader’?
8.
Moslims bidden vijf keer per dag. Bidden christenen maar één keer per week, ’s zondags?
9.
In welke richting bidden christenen?
10.
Speelt reinheid geen rol bij het bidden voor christenen?
11.
Vasten christenen ook? Zo ja, hoe?
12.
Met welk doel vasten christenen?
13.
Hebben christenen voedselvoorschriften?
14.
Christenen kunnen in principe eten en drinken wat ze willen. Alcohol is dus geen probleem?
15.
Hoeveel moeten christenen geven voor hun geloof?
16.
Wat is de geloofsbelijdenis (sjahaada) van christenen?
17.
Apostolische geloofsbelijdenis? Waar moeten we dan aan denken?
18.
Hoe word je christen? Door de geloofsbelijdenis uit te spreken?
19.
Waarom begint de geloofsbelijdenis met het geloof in God de Vader?
20.
Christenen geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geloven zij in één God of drie goden?
21.
Waarom vinden christenen het zo belangrijk dat Jezus de Zoon van God is?
22.
Als Jezus God is, hoe kan Hij dan sterven? Hield het bestuur van de wereld op toen Jezus stierf?
23.
Wie was Pontius Pilatus?
24.
Waarom moest Jezus gekruisigd worden?
25.
Wat is de betekenis van zonde?
26.
Als door Jezus al je zonden vergeven zijn, waarom zou je dan nog goed leven?
27.
Wij geloven ook in Jezus. Geloven jullie ook in Mohammed?
28.
Geloven christenen in een Laatste Dag?
29.
Geloven christenen in een duivel en demonen?
30.
Hoe zal God oordelen op de laatste dag?
31.
Zegt de koran niet hetzelfde als Bijbel: wie goed zijn best doet wordt beloond en wie slecht doet wordt gestraft en gaat naar het vuur?
32.
Zijn christenen niet hoogmoedig zo zeker te weten verlost te zijn? Dan lopen ze toch vooruit op Gods oordeel?
33.
Hebben christenen ook religieuze voorschriften?
34.
Wat zijn de tien geboden?
35.
Joden en christenen hebben het soms over Jahweh. Wat betekent die naam?
36.
Wat is de Bergrede van Jezus?
37.
Jezus spreekt steeds over het Koninkrijk. Wat bedoelt Hij daarmee?
38.
Waar schreef Paulus over?
39.
Moeten christenen hun geloof verbreiden?
40.
Hoe ziet de Bijbel er uit? Klopt het dat er meer boeken in zitten?
41.
In welke taal lezen de christenen de Bijbel?
42.
Wat zijn de boeken van het Oude Testament?
43.
Wat zijn de boeken van het Nieuwe Testament?
44.
Klopt het dat rooms-katholieken meer boeken in hun Bijbel hebben?
45.
Waarom zijn er vier evangeliën? Wat betekent het woord ‘evangelie’?
46.
Hoe kan een verzameling geschriften van mensen zoals Lucas en Johannes, boek van God zijn?
47.
Is de Bijbel betrouwbaar? Er zijn toch teksten veranderd? En er zijn verschillende manuscripten…
48.
Waar is het boek van Jezus?
49.
Waar gaat het over in het boek Handelingen van de apostelen?
50.
Was de boodschap van Paulus niet totaal anders dan die van Jezus?
51.
Waar gaat het over in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel?
52.
Waarom gaan christenen slordig om met de Bijbel? (Teksten onderstrepen, op de grond leggen, voor gebruik geen handen wassen)
53.
Wat gebeurt er in een kerkdienst?
54.
Met welke woorden begint en eindigt de dominee een dienst?
55.
Wat doen christenen op andere dagen dan de zondag in de kerk?
56.
Wat betekent het woord ‘kerk’ eigenlijk?
57.
Zijn er ook beelden in de kerk?
58.
Waarom is zingen zo belangrijk bij christenen?
59.
Waarom gebruiken christenen kerkklokken?
60.
Waarom is er zo’n verdeeldheid onder christenen? Is er wel eenheid? Zo ja, hoe?
61.
Waarom komen christenen ‘s zondags bij elkaar?
62.
Mag een moslim de kerk binnen komen? Wat moet hij dan doen?
63.
Vrouwen en mannen zitten in de kerk bij elkaar. Leidt dat niet af?
64.
Wat is de positie en de taak van een dominee?
65.
Hoe ziet het bestuur van een kerk er uit?
66.
Wordt een dominee door de overheid betaald? Krijgen kerken overheidssteun?
67.
Wat is catechisatie?
68.
Waarom dopen jullie mensen? Hoe gaat dat?
69.
Worden christenen ook besneden?
70.
Wat gebeurt er als jullie avondmaal houden?
71.
Wat betekent het huwelijk voor christenen?
72.
Mag seks voor het huwelijk? Moet een meisje maagd blijven?
73.
Wat vinden christenen van samenwonen?
74.
Waarom worden de kinderen vrijgelaten en wordt hun zo weinig respect bijgebracht?
75.
Moet een christelijke vrouw altijd haar man gehoorzamen?
76.
Mag een christenman zijn vrouw slaan?
77.
Mag een christenman meer vrouwen hebben?
78.
Is echtscheiding toegestaan?
79.
Mag een christen hertrouwen na een scheiding?
80.
Is homoseksualiteit geoorloofd?
81.
Is abortus voor christenen geoorloofd? De overheid legaliseert het.
82.
Heeft Nederland een christelijke overheid?
83.
Hoe begraven christenen de doden? Welke rituelen zijn er?
84.
Mogen christenen hun doden ook cremeren?
85.
Is euthanasie toegestaan?
86.
Welke rituelen zijn er bij een geboorte?
87.
Is het christendom een westerse godsdienst?
88.
Veel christenen geloven meer in de wetenschap dan in wonderen. Hoe kan dat?
89.
Hoe kan het dat er in een christelijk land als Nederland zoveel immoraliteit is?
90.
Waarom is er een rooms-katholieke kerk en een protestantse kerk?
91.
Wie waren Luther en Calvijn?
92.
Wat betekent het dat sommigen gereformeerd zijn, anderen hervormd, evangelisch of pinkster?
93.
Waarom dragen de mensen in sommige kerken traditionele en donkere kleren en de vrouwen hoeden?
94.
Waarom geven christenen zoveel steun aan Israël?
95.
Waarom vieren christenen kerstfeest?
96.
Waarom nemen mensen een kerstboom in huis?
97.
Wat betekent Pasen?
98.
Welke betekenis hebben paaseieren?
99.
Wat betekent Pinksteren?
100.
Wat betekent een visje?